Η ποιότητα δεν είναι απλά ένα πρότυπο. Είναι η φιλοσοφία μας.

Η εταιρεία MVTS ΙΚΕ έχει σαν αντικείμενο την παραγωγή σύνθετων κατασκευών για τον εξοπλισμό κυρίως επαγγελματικών χώρων.

Οι κατασκευές αυτές είναι μοναδικές, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένες για να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένα σημεία (custom-made),' ακολουθώντας είτε τα πρότυπα μιας υφιστάμενης εταιρικής ταυτότητας, είτε μια νέα πρωτότυπη ιδέα σχεδιασμού προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του χώρου εφαρμογής και της χρήσης του.

Δείτε μερικά από τα έργα μας


Η διαδικασία κατασκευής περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια.


Εμπιστευθείτε τους πελάτες μας