Καριέρα

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε μαζί μας.

Υποβάλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα δηλώνετε την πρόθεσή σας να ληφθεί υπόψη για τη σύναψη σύμβασης εργασίας για την κενή θέση για την οποία ζητάτε, καθώς και για άλλες κενές ή μελλοντικές θέσεις, ανάλογα με την καταλληλότητα των προσόντων και των δεξιοτήτων σας.